ANNA ZEGADŁOWICZ
KANCELARIA NOTARIALNA
ulica Bohdana Zaleskiego 1/1
31-525 Kraków

NIP: 6791835387
REGON: 120631443

Kancelaria:
+48 574 802 400
12 395 70 71

Notariusz:
+48 505 11 92 52

e-mail:
kancelaria@zegadlowicz-notariusz.pl
anna.zegadlowicz@kin.pl

Rachunek bankowy Kancelarii
(prowadzony przez ING Bank Śląski SA) nr:
06 1050 1445 1000 0091 2267 0293
umów się
Uprzejmie informujemy, że:
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00;
Inne terminy możliwe są po wcześniejszym ich ustaleniu z notariuszem z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta;
Możliwe jest dokonanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii o ile przemawiają za tym szczególne okoliczności lub charakter czynności;
Wszystkie opłaty należy uiścić gotówką w dniu dokonania czynności notarialnych lub przelewem dokonanym przed podpisaniem aktu notarialnego na rachunek bankowy Kancelarii;
W zakresie opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług przyjmujemy również płatności kartami płatniczymi VISA i Master Card;
W kancelarii istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do internetu.