etapy
etapy
współpracy
Kancelaria Notarialna Anny Zegadłowicz oferuje szereg czynności notarialnych. Proces współpracy każdorazowo rozkłada się na następujące etapy:
01.

Wywiad z klientem, wstępny opis sytuacji prawnej oraz analiza dokumentów
– BEZPŁATNIE

02.

Wstępna wycena planowanych czynności w oparciu o stawki wynikające z aktualnego systemu opłat, określonego przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 28 czerwca 2004
– BEZPŁATNIE

03.

Dokonanie czynności notarialnych

Notariusz dokonuje między innymi następujących czynności notarialnych:
czynności
czynności
sporządza

akty poświadczenia dziedziczenia,
poświadczenia, w tym między innymi:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności kopii z okazanymi dokumentami,
 • czasu okazania dokumentów,
 • pozostawania przy życiu,

protesty weksli i czeków,
wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

akty notarialne obejmujące np.:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy o zniesienie współwłasności,
 • umowy deweloperskie ,
 • umowy przedwstępne,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie użytkowania bądź służebności osobistych, gruntowych i przesyłu,
 • ustanowienie odrębnej własności lokali,
 • umowy spółek,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • ugody,
 • akty założycielskie fundacji,
 • stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych,
 • protokoły zgromadzeń wspólników,
 • walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • oświadczenia o odrzuceniu spadku,
 • akty poddania się rygorowi egzekucji,
a ponadto:

podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
doręcza oświadczenia,
przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Katalog czynności notarialnych uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.